Castellers de la Vila de Gràcia | Can Musons C/ Alzina 7, Barcelona, 08024 | (+34) 656 981 153 | info@cvg.cat

GALERIA MULTIMEDIA DE VIDEOS

Veure video

7d8 - XXè Aniversari CVG

Veure video

vano de 5 - XXè Aniversari CVG

Veure video

3 p4 i 1p al balcó - XXè Aniversari CVG

Veure video

p4 de dol dels CVG

Veure video

5d7 dels CVG aBadia del Vallès

Veure video

3d8 dels CVG a Badia del Vallès

Veure video

4d8 dels CVG a Badia del Vallès

Veure video

Vano de 5 dels CVg a Badia del Vallès