Castellers de la Vila de Gràcia | Can Musons C/ Alzina 7, Barcelona, 08024 | (+34) 656 981 153 | info@cvg.cat

GALERIA MULTIMEDIA DE VIDEOS

Veure video

7d8 dels CVG (21 Diada CVG)

Veure video

3 p5 dels CVG (21 Diada CVG)

Veure video

8 p4 dels CVG (21 Diada CVG)

Veure video

p4 dels CVG Diada del Local 2017

Veure video

3d6 dels CVG Diada del Local 2017

Veure video

p4 dels CVG Diada del Local 2017

Veure video

p4 dels CVG - Diada de la Llibertt 2017

Veure video

p4 dels CVG - Diada de la Llibertt 2017